Hjo konstskola är belägen i lokaler mittemot den vackra stadsparken och Vättern.

Skolan är anpassad för funktions-
hindrade och hälsar alla välkomna
med arbetsprover!

HITTA HIT
Karta

TRÄFFA
Lärarna


 

 

 
1-2 ÅRIG GRUNDUTBILDNING,
FRI KONST

1 ÅRIG KONSTNÄRSUTBILDNING (eftergymnasial)

Hjo konstskola

För dig som vill ha en konstutbildning med stort svängrum!


VI ÄR INTE SOM ANDRA KONSTSKOLOR! Det är lätt att tappa bort sig själv i en utbildningssituation, det försöker vi undvika. Det är du och dina erfarenheter som är utgångspunkten i vårt arbete. Vi ger stort utrymme åt din personlighet och du kan utveckla dina idéer i din egen takt. Genom en ständig dialog mellan dig och lärarna, försöker vi visa på möjligheter att komma vidare i ditt arbete, och ge dig möjlighet att arbeta i den teknik du finner mest intressant för tillfället. Även det fyskiska svängrummet är stort eftersom du redan från starten får en ateljéplats med gott om yta för ditt arbete.

VÅRA MÅL
Genom att ge dig goda konstnärliga grundkunskper, uppmuntran och individuell handledning i en trygg och flexibel arbetsmiljö, vill vi hjälpa dig att utvecklas såväl konstnärligt som personligt för att komma fram till ett eget uttryck.


GRUNDUTBILDNING I FRI KONST

1-2 ÅR

Grundutbildningen som helhet har som syfte att dels ge dig konstnärliga grundkunskaper men också möjlighet att experimentera och prova olika uttryck. Målet är att ge dig redskap som du kan använda dig av fritt i ditt eget skapande.

Utbildningen kan vara en bra grund för dig som vill söka vidare till olika högre konst- och designutbildningar. Den kan vara en möjlighet både att få grundkunskaper i konstnärligt skapande eller att fördjupa ett sedan tidigare stort intesse. Det kan vara ett år för personlig utveckling eller ett år då man vill prova något nytt.

Ungefär hälften av studietiden under det första året ägnas åt grundkurser och gemensam undervisning i olika tekniker och uttryckssätt, kroki och konsthistoria. Den andra hälften är egen ateljétid. Då får du arbeta med egna idéer och projekt och undervisningen bedrivs då individuellt i form av handledning. Då och då har vi också gemensamma genomgångar av det egna arbetet. I det egna arbetet får du möjlighet att dra nytta av och vidareutveckla dina grundkunskaper på ditt eget sätt. Vår förhoppning är att genom detta upplägg hjälpa dig nå fram till ett personligt uttryck. Sökande och experimenterande uppmuntras.

Det andra året är en fördjupning i ditt pesonliga konstnärliga arbete. Du har då ännu mer tid till eget experimenterande och sökande efter ditt egna uttryck. Du kan då välja om du vill vara med på den gemensamma undervisningen eller inte.

TECKNING
I början av året genomförs grundkurser då du får träna på viktiga områden inom teckning.Du får också prova olika tekniker, samt arbeta med att skapa uttryck i dina bilder.Teckning med och utan modell finns sedan regelbundet med på schemat.

MÅLERI
Undervisningen sker genom korta teoretiska genomgångar, t.ex. i färglära och demonstrationer av material och tekniker som olja, tempera, akvarell, akryl med flera. Modellmåleri förekommer på schemat några gånger per år. Mycket av undervisningen i måleri sker sedan genom individuell vägledning.

SKULPTUR
En grundkurs i skulptur finns under året. Sedan ingår skulptur i den omfattning som önskas och i de vanligaste grundmaterialen:gips och lera. Brännugn finns på skolan. Men det ges även utrymme för andra material och personliga idéer och lösningar, ibland i samband med projekt där olika tekniker kan vara inblandade.

GRAFIK
Skolan har en välutrustad grafiverkstad. Grafik ingår som en obligatorisk del i undervisningen där du får lära dig att behärska grunderna inom grafiken: koppargrafik, träsnitt, linoleumsnitt, relief, artist´s books med mera, samt data- och fotobaserad grafik.

KONSTHISTORIA
Konsthistoria finns kontinuerligt på schemat. Syftet med undervisningen är att du ska få en konsthistorisk allmänbildning, förståelse för olika konstnärsroller och konstbegrepp genom tiderna, för att kunna sätta i den samtida konsten och ditt eget skapande i ett sammanhang.

FOTO
Vi har ett komplett fotolab för traditionell svart-vit fotoframställning.

DIGITAL BILDBEHANDLING
Under året får du lära dig att fotografera av dina konstverk med vår studioutrustning. Sedan får du lära dig hur du digitalt kan bearbeta dina bilder för att använda dem till portfolio, ansökningar, marknadsföring m.m. I vår datasal har vi de bildbehandlingsprogram som behövs för detta.

TEORI
Vi gör regelbundna utblickar i den samtida konsten genom utställningsbesök, titta på filmer och TV-program. Vi har en ständigt pågående diskussion om konst ur historiska och nutida perspektiv samt genomgång av konsthistorien och den tradition vi lever i.

STUDIERESOR
Vi besöker olika slag av konstutställningar. Resorna omfattar alla elever, dvs både från grundutbildningen och konstnärsutbildningen. Dessa resor finansieras huvudsakligen av eleverna själva. Exempel på resmål är Göteborg, Stockholm, Berlin eller konstmuséet Louisiana i Danmark.

UTSTÄLLNINGAR
I samband med vårterminens slut, arrangerar vi en samlingsutställning där alla elever deltar. Alla elever på grundutbildningen ges också möjlighet att ställa ut i folkhögskolans samlingssal, atriet.

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER
Grundutbildning i fri konst 1 - 2 år

BEHÖRIGHET
Du ska ha fyllt 18 år, annars behöver du ingen särskild behörighet för att börja på grundutbildning i fri konst.

Ansökan sker genom att skicka in arbetsprover, ett personligt brev samt ansökningsblankett.


Arbetsprover: Max 10 bilder teckningar, målningar, skulpturer eller andra tekniker. Av dessa 10 bilder ska åtminstone 4 vara teckningar. Välj verk som du tycker representerar dig själv på ett bra sätt. Arbetsproverna ska vara utskrifter eller bilder på CD. Helst inte original.

Personligt brev: Din ansökan ska också inkludera ett personligt brev en kort berättelse om dig själv, varför du vill gå på konstskola och vad du har för mål med studierna.

Ansökningsblankett finner du här.

Glöm ej att bifoga personbevis och övriga merithandlingar.

Ansökan ska vara hos oss senast den 25 april 2014.

Varmt välkommen in med din ansökan.

Man bekräftar sin antagning till skolan genom att betala en bekräftelseavgift på 400 kr.

KONSTNÄRSUTBILDNING
1 ÅR, EFTERGYMNASIAL

Konstnärsutbildningen är i högre grad än grundutbildningen yrkesinriktad. Den förbereder och utvecklar dig inför det självständiga arbetet som konstnär eller för studiesituationen på en konsthögskola. Du söker till utbildningen med en projektbeskrivning samt exempel på ditt arbete.

Syfte?
Kursen passar dig som kanske vill förbereda dig för självständigt arbete som konstnär eller inför ansökningar till olika konstnärliga högskolor. Undervisningssituationen liknar den vid en konsthögskola och kursen förbereder dig för sådana studier eller inför det självständiga arbete som konstnär. Kursen vänder sig också till redan yrkesutövande konstnärer som har behov av en fördjupning i något ämne eller teknik.

För vem?
Utbildningen är till för dig som har genomgått någon form av grundutbildning och har gedigna konstnärliga kunskaper. Under året har du möjlighet att fördjupa dig i någon aspekt av ditt arbete eller arbeta med ett specifikt projekt. Du kommer att få en mentor som ger dig vägledning och hjälp för att kunna nå ditt mål, men det förväntas samtidigt av dig att du kan arbeta mycket självständigt. Du behöver då vara ganska klar över vad du vill använda din tid till och i hög grad kunna driva ditt eget arbete framåt.


Innehåll
Du kommer från dag ett ha en helt egen ateljé där du får gott om plats, samt lugn och ro, för att kunna utveckla ditt arbete. Du kommer att ha regelbunden kontakt med din mentor och har även möjlighet till samtal med övriga lärare. Du har allt material och alla tekniker som finns tillgängliga på skolan till ditt förfogande för det du vill arbeta med. Du kan därtill ta del av alla kurser som erbjuds eleverna på grundutbildningen.

Konstnärsyrkets förutsättningar
Vi ger information om konstnärsyrkets förutsättningar i det rådande kulturella samhällsklimatet och diskuterar vilka möjligheter det finns att göra sig gällande och att agera som yrkesverksam konstnär inom olika områden. Under året bjuds yrkesverksamma konstnärer in till skolan för att berätta om sin verksamhet.

Genom olika undervisningsmoment får du kunskap om marknadsföring och presentationsteknik samt informerar om olika möjligheter och verktyg en konstnär har till sitt förfogande. Kursen behandlar även ekonomi för konstnärer. En grundkurs i att starta eget företag ingår.

Under året kommer du ha en egen utställning som du till stor del själv arrangerar. Syftet är att få möjlighet att träna på allt som har med en utställning att göra, så som at tillverka PR-material, sköta marknadsföringen samt att hänga verken.

Du får all behövlig hjälp med dina ansökningar till konsthögskolor. Du kommer få en kurs i avfotografering av konstverk samt efterföljande bildbehandling i Photoshop. Målet är att du skall kunna göra din egen portfolio och ditt eget reklammaterial.

Vi gör även internationella utblickar i den nutida konsten och studerar dess villkor för utövare i olika länder och kulturer. Du hålls uppdaterad om vad som händer på den internationella konstscenen.

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER
Konstnärslinjen 1 år (eftergymnasial)

BEHÖRIGHET
Utbildningen är eftergymnasial vilket innebär att du måste ha genomgått gymnasiet. Du skall också ha konstnärliga kunskaper som motsvarar en grundutbildning i fri konst.

Ansökan sker genom att skicka in arbetsprover, projektbeskrivning, ett personligt brev samt ansökningsblankett.

Projektbeskrivning och personligt brev: Du som söker till konstnärsutbildningen ska bifoga en projektbeskrivning på max 1 A4. Här ska du förklara vad det är du vill arbeta med och utveckla under året, vad du vill använda tiden till helt enkelt, t ex. teknik, tema eller målsättning. Tänk på att snäva av projktets omfattning. Vid sidan av projektbeskrivningen kan du skriva ett kort personligt brev: Vem är du? Varför vill du gå konstnärslinjen?

Arbetsprover: Max 10 bilder av verk i valfri teknik. Arbetsproverna ska vara utskrifter eller bilder på CD. Helst inte original.

Ansökningsblankett finner du här.

Glöm ej att bifoga personbevis och övriga merithandlingar.

Ansökan ska vara hos oss senast den 25 april 2014.

Varmt välkommen in med din ansökan!

Man bekräftar sin antagning till skolan genom att betala en bekräftelseavgift på 400 kr.

OM KONSTSKOLAN
PRAKTISK INFORMATION

INTYG
Intyg om fullgjord utbildning utfärdas om den studerande varit närvarande i tillräcklig omfattning (minst 80 %) och tillgodogjort sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt.

AVGIFT
Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Administrativa avgifter och depositioner tillkommer, liksom egna kostnader för material samt längre och kortare studieresor. Externat- och basmaterialavgift uppgår till c:a 2 000:- per termin.

MATERIAL
I konstskolans grundkurser ingår visst basmaterial som du får använda för att prova på olika tekninker. Men det mesta av materialet som du använder i ditt arbete betalar du själv för. På skolan finns en liten materialshop där du kan införskaffa grundläggande material för arbete med teckning, måleri, skulptur och grafik. Skolan kräver inte att alla köper samma material eftersom att eleverna på skolan oftast arbetar på väldigt olika sätt.

STUDIERESOR
Under året gör vi ett antal kortare och längre studieresor för att titta på konst. Skolan står för en liten del av dessa kostnader, men det mesta betalar eleverna själva. Resmål och antalet resor bestäms i samråd med eleverna.

ANTAGNING TILL HÖST OCH VÅR
Vi har löpande antagning till dess att kurserna är fulla.

LOKALER OCH VERKSTÄDER

Konstskolan befinner sig i ett eget hus ca. 3 km från Hjo folkhögskola och internatet. Det är tio minuters cykelväg mellan konstskolan och folkhögskolan. Skolans lokaler är rymliga, moderna och ändamålsenliga. Dessutom är alla rum anpassade för rörelsehindrade. Eleverna har egen nyckel och tillgång till skolans lokaler dygnet runt.

Ateljéer
Skolan har plats för ca 25 elever. Ateljérummen är delade för en eller två elever. Du får därmed stort fysiskt svängrum för ditt skapande då du får gott om arbetsyta i din ateljé. Några av rummen är reserverade för elever med rörelsehinder.

Teckningssal
I salen hålls olika kurser och gemensam undervisning i olika tekninker. Här har vi också kroki och modellmåleri.

Grafikrum
Skolan har en väl utrustad grafikverkstad. Grafikavdelningen är miljöanpassad. Genom att använda nyare, så kallade NON TOXIC-grafiktekniker, kan även elever med luftvägsbesvär jobba med denna teknik. Bland våra tryckpressar har vi också en elektriskt höj- och sänkbar koppartryckspress.

Datasal
Datasalen är tillgänglig under skolans öppettider. Här finns åtta arbetsplatser med bredbandsuppkoppling. Du kan jobba med bildbehandling, video, illustration, animation, layout och webbdesign. Du kan också ta med egen dator och sitta här och jobba. I datasalen har vi även genomgångar, tittar på film, har kurser i digital bildbehandling m.m.

Fotolab
Vi har ett komplett fotolab för svartvit framkalllning samt för fotobaserad grafik.

Fotoutrustning
Skolan har en studioutrustning i form av blixtar och en bra systemkamera med några olika objektiv. Detta möjliggör reprofotografering av konstverk med bilder av mycket god kvalitet som resultat. Dessa kan sedan användas till portfolio eller ansökningar. En kurs i avfotografering av konstverk, med efterföljande digital bildhandling ingår under året.

Bibliotek
Vi har ett litet men växande sortiment av konstböcker i vårt bibliotek.

Snickarverkstad
Här finns det utrymme och verktyg för att spänna upp duk, göra ramlister och utföra andra enkla snickarjobb.

Köket
Köket är en av våra samlingspunkter. Här har vi fika, morgonsamlingar och andra möten. i köket finns all utrustning som behövs för att laga mat och du kan även värma medhavd mat här.

SOMMARKURSER
Varje sommar erbjuds sommarkurser på Hjo konstskola. Klicka här för att få mer information om kommande kurser.

In English please

Konstskoleelev, Elnaz Raha, antagen till Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.
Läs mer här
LINJELEDARE
Lisa Edman

Tel: 0503-319 83

MAILSnabblänkar

Grundutb.
fri konst
Konstnärsutb.
Praktisk infoAnsökan
Infoblad
Schema 13-14SommarkurserELEVPROFIL
JACOB


ELEVPROFIL
LISA


ELEVPROFIL
MIKAELA
ELEVPROFIL
CHRISTOFFER


ELEVARBETEN
Galleri 2013
Galleri 2012
Galleri 2011

Galleri 2010

Galleri 2009
Galleri 2008
Galleri 2007
Galleri 2006

LÄS OM
Avgifter
Boende
Studieekonomi

ANSÖKAN
Blankett