Hjo konstskola har nu flyttat upp till folkhögskolan på Lundbyvägen!

Skolan är anpassad för funktions-
hindrade och hälsar alla välkomna
med arbetsprover!

FACEBOOK
Händer just nu

HITTA HIT
Karta

TRÄFFA
Lärarna


 

 

 
GRUNDUTBILDNING I KONST,
1-2 ÅRIG

CONCEPT ART & ILLUSTRATION

KONSTNÄRLIGT PROJEKTÅR 1-ÅRIG

(eftergymnasial, grundutbildning krävs)

Hjo konstskola

För dig som vill ha en konstutbildning med stort svängrum!


VI ÄR INTE SOM ANDRA KONSTSKOLOR! Det är lätt att tappa bort sig själv i en utbildningssituation, det försöker vi undvika. Det är du och dina erfarenheter som är utgångspunkten i vårt arbete. Vi ger stort utrymme åt din personlighet och du kan utveckla dina idéer i din egen takt. Genom en ständig dialog mellan dig och lärarna, försöker vi visa på möjligheter att komma vidare i ditt arbete, och ge dig möjlighet att arbeta i den teknik du finner mest intressant för tillfället. Även det fyskiska svängrummet är stort eftersom du redan från starten får en ateljéplats med gott om yta för ditt arbete.

VÅRA MÅL
Genom att ge dig goda konstnärliga grundkunskper, uppmuntran och individuell handledning i en trygg och flexibel arbetsmiljö, vill vi hjälpa dig att utvecklas såväl konstnärligt som personligt för att komma fram till ett eget uttryck.GRUNDUTBILDNING I KONST

1-2 ÅR

Grundutbildningen som helhet har som syfte att dels ge dig konstnärliga grundkunskaper men också möjlighet att experimentera och prova olika uttryck. Målet är att ge dig redskap som du kan använda dig av fritt i ditt eget skapande.

Utbildningen kan vara en bra grund för dig som vill söka vidare till olika högre konst- och designutbildningar. Den kan vara en möjlighet både att få grundkunskaper i konstnärligt skapande eller att fördjupa ett sedan tidigare stort intesse. Det kan vara ett år för personlig utveckling eller ett år då man vill prova något nytt.

År 1
Ungefär hälften av studietiden under det första året ägnas åt grundkurser och gemensam undervisning i olika tekniker och uttryckssätt, kroki och konsthistoria. Den andra hälften är egen ateljétid. Då får du arbeta med egna idéer och projekt och undervisningen bedrivs då individuellt i form av handledning. Då och då har vi också gemensamma genomgångar av det egna arbetet. I det egna arbetet får du möjlighet att dra nytta av och vidareutveckla dina grundkunskaper på ditt eget sätt. Vår förhoppning är att genom detta upplägg hjälpa dig nå fram till ett personligt uttryck. Sökande och experimenterande uppmuntras.

År 2
Det andra året är en fördjupning i ditt personliga konstnärliga arbete. Du har då ännu mer tid till eget experimenterande och utvecklande av ditt egna uttryck. Du har regelbunden kontakt med lärare varje vecka som följer ditt arbete. Arbete utifrån ett gemensamt tema och gruppgenomgångar och diskussioner finns också på schemat när man går andra året. Du kan välja om du vill vara med på den gemensamma undervisningen (ettornas kurser, kroki m.m) eller inte. Du kan söka in direkt till andra året om du har gått ett motsvarande första år tidigare på någon skola.

TECKNING
I början av året genomförs grundkurser då du får träna på viktiga områden inom teckning. Stort fokus läggs på att träna seendet, att gestalta form genom linje och skuggning, anatomi, perspektiv m.m. Du får också prova olika tekniker, samt arbeta med att skapa uttryck i dina bilder. Teckning med och utan modell finns sedan regelbundet med på schemat.

MÅLERI
Undervisningen sker inledningsvis med en grundkurs i färglära och måleri. Du tränas då i att se, förstå och kunna blanda färg och gestalta form med hjälp av måleri. Vi går igenom tekniker som akryl, olja och akvarell. Modellmåleri förekommer på schemat några gånger per år. Under året ges också en kurs i expressionistiskt måleri där uttrycket och den måleriska processen står i fokus. Mycket av undervisningen i måleri sker sedan genom individuellt arbete med vägledning från lärarna. Då har du möjligheten att experimentera vidare med olika måleriska uttryck.

SKULPTUR
En grundkurs i skulptur finns under året. Sedan ingår skulptur i den omfattning som önskas och i de vanligaste grundmaterialen: gips och lera. Brännugn finns på skolan. Men det ges även utrymme för andra material och personliga idéer och lösningar, ibland i samband med projekt där olika tekniker kan vara inblandade.

GRAFIK
Skolan har en välutrustad grafiverkstad. Grafik ingår som en obligatorisk del i undervisningen där du får lära dig att behärska grunderna inom grafiken: koppargrafik, träsnitt, linoleumsnitt, relief, artist´s books med mera, samt data- och fotobaserad grafik.

KONSTHISTORIA
Konsthistoria finns kontinuerligt på schemat. Syftet med undervisningen är att du ska få en konsthistorisk allmänbildning, förståelse för olika konstnärsroller och konstbegrepp genom tiderna, för att kunna sätta den samtida konsten och ditt eget skapande i ett sammanhang.

FOTO
Vi har ett komplett fotolab för traditionell svart-vit fotoframställning.

DIGITAL BILDBEHANDLING
Under året får du lära dig att fotografera av dina konstverk med vår studioutrustning. Sedan får du lära dig hur du digitalt kan bearbeta dina bilder för att använda dem till portfolio, ansökningar, marknadsföring m.m. I vår datasal har vi de bildbehandlingsprogram som behövs för detta.

TEORI
Vi gör regelbundna utblickar i den samtida konsten genom utställningsbesök, titta på filmer och TV-program. Vi har en ständigt pågående diskussion om konst ur historiska och nutida perspektiv samt genomgång av konsthistorien och den tradition vi lever i.

STUDIERESOR
Vi besöker olika slag av konstutställningar. Resorna omfattar alla elever, dvs både från grundutbildningen och konstnärsutbildningen. Dessa resor finansieras huvudsakligen av eleverna själva. Exempel på resmål är Göteborg, Stockholm, Berlin eller konstmuséet Louisiana i Danmark.

UTSTÄLLNINGAR
I samband med vårterminens slut, arrangerar vi en samlingsutställning där alla elever deltar. Denna Brukar vara en del av den årliga konstrundan i Hjo. Alla elever på grundutbildningen ges också möjlighet att ställa ut i folkhögskolans samlingssal, atriet. Elever på Konstnärligt projektår förväntas arrangera en egen utställning under studieåret.

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER
Grundutbildning i konst 1-2 år

BEHÖRIGHET
Du ska ha fyllt 18 år, annars behöver du ingen särskild behörighet för att börja på grundutbildning i fri konst.

Ansökan: Sker genom att skicka in arbetsprover, ett personligt brev samt ansökningsblankett.

Arbetsprover: Max 10 bilder teckningar, målningar, skulpturer eller andra tekniker. Av dessa 10 bilder ska åtminstone 4 vara teckningar. Välj verk som du tycker representerar dig själv på ett bra sätt. Arbetsproverna ska vara utskrifter eller bilder på CD. Helst inte original.

Personligt brev: Din ansökan ska också inkludera ett personligt brev med en kort berättelse om dig själv, varför du vill gå på konstskola och vad du har för mål med studierna.

Ansökningsblankett finner du här.

Glöm ej att bifoga personbevis och övriga merithandlingar.

Ansökan ska vara hos oss senast den 5 maj 2017. Skickas per post till:

Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12, 544 31 Hjo

Skicka digitalt till: lisa.edman.hjo@folkbildning.net

Varmt välkommen med din ansökan.

Man bekräftar sin antagning till skolan genom att betala en bekräftelseavgift på 400 kr.CONCEPT ART & ILLUSTRATION


Gillar du att teckna? Är du intresserad av att arbeta med det grafiska skapandet inom spel- och filmmediet? Exempelvis skapande av karaktärer och miljöer? Eller av illustration och av grunderna för bildskapande i största allmänhet? Då är det här utbildningen för dig!

Från och med höstterminen 2016 erbjuder vi en ny kurs på Hjo konstskola - Concept art och illustration. Detta är vi väldigt glada och stolta över eftersom vi tycker att det saknas en sådan här utbildning i Sverige idag. Kursens syfte är att förbereda inför vidare studier inom dataspelsgrafik på högskolor och yrkeshögskolor. Denna kurs kan också vara bra för dig som i framtiden vill inrikta dig på mer traditionell illustration, animation eller sekventiellt berättande.

INNEHÅLL I UTBILDNINGEN
Fokus för utbildningen ligger på det visuella och hantverksmässiga kunnandet, snarare än på kunskaper om digital teknik och mjukvaror. Att kunna gestalta det man ser i bild och form är en förmåga som tar lång tid att öva upp och denna träning kan inte hoppas över. Därför väljer vi att fokusera på detta i första hand. Som spelgrafiker behöver du ett starkt bildseende och gedigna grundkunskaper inom teckning, anatomi, perspektiv, hur ljus och skugga fungerar, färglära och måleri, bildkomposition och tredimensionell gestaltning (skulptur). Det får du här hos oss!

KURSMOMENT
Skissteknik
Anatomistudier - människor, djur
Teckning - öva upp seendet, linjeföringen, fånga form, gest och uttryck
Skuggning - förstå ljussättning och olika typer av ljus och hur det skildrar ett föremåls form
Perspektivteckning - 1-, 2, och 3-punktsperspektiv
Färglära och måleri - analogt (akryl, olja, akvarell, gouache) och evt digitalt
Skulptur
- gestalta form 3-dimensionellt. Få en ännu större förståelse för form
Bildkomposition - att förstå hur en bild fungerar som helhet
Karaktärsdesign - mänskliga gestalter, varelser
Landskaps/bakgrundsdesign - natur, stadsmiljöer
Objektdesign - föremål, vapen, fordon
Konst- och stilhistoria
Idéprocess - skiss- färglagd bild - modell i lera
Presentationsteknik
Samarbetsprojekt - öva samarbetsförmåga i fiktivt uppdrag
Studiebesök
Gästlärare och gästföreläsare från branschen

UNDERVISNINGEN
Undervisningen kommer i hög grad att handla om att du ska observera verkligheten och lära dig att gestalta det du ser visuellt. Alltså kommer du få många övningar där du ska studera föremål, kroppar, ansikten, rörelser, miljöer, natur, ljus och färg med mera. Detta är den träning du behöver för att så småningom kunna gestalta saker direkt ur huvudet, från fantasin. Genom observation bygger du upp ett visuellt bibliotek och får förståelse för hur anatomi, form, ljus och perspektiv m.m. principiellt fungerar. Undervisningen kommer i hög grad vara lärarledd och i grupp i våra tecknings- och skulptursalar. Men det kommer också att ges tid till arbete med egna idéer och projekt. Vi kommer ta in ca 10 deltagare första året och alla får var sin egen arbetsplats i en egen sal där man kan arbeta även efter skoltid.

Undervisande personal kommer vara både lärare med traditionell konstnärlig bakgrund samt lärare, gästlärare och föreläsare med erfarenhet av grafiskt arbete i dataspelsbranschen. Övningarna och kursmomenten kommer förbereda dig för vad det innebär att arbeta med karaktär- och miljödesign.

Passar detta dig?
Du bör ha ett stort intresse av att förbättra dina kunskaper inom traditionellt bildskapande. Du ska vara beredd på ett högt tempo, och ha ett starkt tålamod för att traggla med grunderna. Det finns ingen quick-fix men med hårt arbete och uthållighet kommer du att utvecklas väldigt mycket . Du behöver inte kunna allt när du börjar men ett starkt intresse och en stor vilja att utvecklas är ett måste.

Studier och behörigheter
Tanken är att du ska få den nödvändiga konstnärliga grund som behövs inför vidare studier inom spelutveckling på högskolor och yrkeshögskolor. Genom kursen kommer du också ha arbetsprover att söka med när det är dags för ansökningar. Denna utbildning kan också vara bra för dig som i framtiden vill inrikta dig på mer traditionell illustration, animation eller sekventiellt berättande.

Kursen förbereder för vidare studier på eftergymnasial nivå och du kommer under året även ha möjlighet del av utbudet på Allmän kurs där du kan läsa in behörigheter och träna inför högskoleprovet. Syftet är att skapa förutsättningar för antagning via såväl betyg, omdömen och högskoleprov som arbetsprover. Att du får studieomdöme från folkhögskolans allmänna kurs innebär också att du kan söka in till högskolor i ytterligare en urvalsgrupp. .

Valmöjligheter inom kursen

1) Concept art & Illustration 60% + Allmän kurs 40%

60% av kursen kommer vara vigd till inriktningen Concept art och illustration. Resterande 40% av studietiden kommer du även att ha möjlighet att ta del av utbudet på allmän kurs där du kan läsa in behörigheter och träna inför högskoleprovet.

2) Konstskolan - heltid

60% Concept art & Illustration + 40% ytterligare konstnärligt arbete


Om du inte behöver studera på allmän kurs kan du välja att under de resterande 40% följa undervisningen på grundutbildning i konst samt har möjlighet att arbeta vidare på konstskolan med övningar, uppgifter och egna projekt. Då studerar du alltså 100% på konstskolan.ANSÖKAN MED ARBETSPROVER
Concept art & illustration 1 år

BEHÖRIGHET
Du ska ha fyllt 18 år, annars behöver du ingen särskild behörighet för att börja på grundutbildning i fri konst.

Ansökan: Sker genom att skicka in arbetsprover, ett personligt brev samt ansökningsblankett.

Arbetsprover: Alla arbetsprver lämnas in digitalt i jpg-format (foton, inscannade bilder eller digitala bilder) eller via utskrifter - helst ej original. Försök ha så god bildkvalitet som möjligt och märk dina arbetsprover väl.

Du får bekräftelse på att dina arbetsprover tagits emot.

Två skisser av levande modell, ej från bilder.

Ett självporträtt från spegel.

Teckna av ett stilleben (ett par föremål) som du ställt upp som berättar om dig som person. Tänk på komposition och arbeta här med volym, skugga och ljus.

5-7 valfria arbetsprover .

Personligt brev: Din ansökan ska också inkludera ett personligt brev med en kort berättelse om dig själv, varför du vill gå på konstskola och vad du har för mål med studierna.

Ansökningsblankett finner du här.

Glöm ej att bifoga personbevis och övriga merithandlingar.

Ansökan ska vara hos oss senast den 5 maj 2017. Skickas per post till:

Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12, 544 31 Hjo

Skicka digitalt till: lisa.edman.hjo@folkbildning.net

Varmt välkommen med din ansökan.

Man bekräftar sin antagning till skolan genom att betala en bekräftelseavgift på 400 kr.KONSTNÄRLIGT PROJEKTÅR
1 ÅR, EFTERGYMNASIAL

Syfte?
Det konstnärliga projektåret är i högre grad än grundutbildningen yrkesinriktad och projektbaserad. Den förbereder och utvecklar dig inför det självständiga arbetet som konstnär eller för studiesituationen på en konsthögskola. Du har under året möjlighet att fokusera helt och hållet på ditt eget skapande, utveckla ditt konstnärliga språk och realisera mål och projekt.

Projekt
Ett projekt kan innebära många saker. Det kan innebära att realisera en konstnärlig idé, att arbeta med ett specifikt tema med ett tydligt mål, att kunna fördjupa sig i en specifik teknik eller att du ska arbeta inför en utställning eller ansökningar till konstnärliga högskolor eller gallerier. Du söker till utbildningen med en projektbeskrivning samt exempel på ditt arbete. Även om man söker med en projektbeskrivning vill vi understryka att experimenterande och undersökande är en del av alla arbetsprocesser. Det är inte säkert att det man tänkt från början exakt blir slutresultatet. Huvudsaken är att du redan i ansökan har en klar idé om en riktning för ditt arbete.

För vem?
Kursen passar dig som vill förbereda dig för självständigt arbete som konstnär eller inför ansökningar till olika konstnärliga högskolor. Utbildningen är till för dig som har genomgått en konstnärlig grundutbildning (t.ex. ett eller två år på folkhögskola) och har gedigna konstnärliga kunskaper. Du förväntas veta vad du vill utveckla under året - alltså ha tydliga mål. Detta kräver en viss konstnärlig mognad. Du har kanske t.ex. under tidigare utbildningar provat många tekniker och uttryckssätt och vet nu vad det är du vill fördjupa dig i och arbeta med, teknik- eller idémässigt. Under året har du möjlighet att fördjupa dig i någon aspekt av ditt arbete eller arbeta med ett specifikt projekt. Du kommer att få en mentor som ger dig vägledning och hjälp för att kunna nå ditt mål, men det förväntas samtidigt av dig att du kan arbeta mycket självständigt och i hög grad kunna driva ditt eget arbete framåt. Kursen vänder sig också till redan yrkesutövande konstnärer som har behov av en fördjupning i något ämne eller teknik - eller få möjlighet att realisera ett projekt.


Innehåll
Du kommer från dag ett ha en helt egen ateljé där du får gott om plats, samt lugn och ro, för att kunna utveckla ditt arbete. Fokus under året ligger till absolut största del på ditt individuella arbete. Du kommer att ha regelbunden kontakt med din mentor och har även möjlighet till samtal med övriga lärare. Under året kommer projektgruppen ha gemensamma möten där olika ämnen diskuteras. Du har allt material och alla tekniker som finns tillgängliga på skolan till ditt förfogande för det du vill arbeta med. Du kan därtill ta del av alla kurser som erbjuds eleverna på grundutbildningen.

Konstnärsyrkets förutsättningar
Vi ger information om konstnärsyrkets förutsättningar i det rådande kulturella samhällsklimatet och diskuterar vilka möjligheter det finns att göra sig gällande och att agera som yrkesverksam konstnär inom olika områden. Under året bjuds yrkesverksamma konstnärer in till skolan för att berätta om sin verksamhet.

Genom olika undervisningsmoment får du kunskap om marknadsföring och muntlig, skriftlig och bildlig presentationsteknik samt information om olika möjligheter och verktyg en konstnär har till sitt förfogande. Du får lära dig att dokumentera ditt arbete och arbeta med digital bildbehandling för att kunna ha bra bildmaterial till en portfolio, marknadsföring eller ansökningar av olika slag. Kursen behandlar även ekonomi för konstnärer. En grundkurs i att starta eget företag ingår.

Under året kommer du ha en egen utställning som du till stor del själv arrangerar. Syftet är att få möjlighet att träna på allt som har med en utställning att göra, så som at tillverka PR-material, sköta marknadsföringen samt att hänga verken. Vid vårterminens slut har också Projektåret en egen gemensam utställning där alla arbetat utifrån en gemensam frågeställning. Eleverna på det Konstnärliga Projektåret deltar också i Konstskolans gemensamma slututställning.

Du får all behövlig hjälp med dina ansökningar till konsthögskolor. Du kommer få en kurs i avfotografering av konstverk samt efterföljande bildbehandling i Photoshop. Målet är att du skall kunna göra din egen portfolio och ditt eget reklammaterial.

Vi gör även internationella utblickar i den nutida konsten och studerar dess villkor för utövare i olika länder och kulturer. Du hålls uppdaterad om vad som händer på den internationella konstscenen.

ANSÖKAN MED ARBETSPROVER
Konstnärligt projektår 1 år (eftergymnasial)

BEHÖRIGHET
Utbildningen är eftergymnasial vilket innebär att du måste ha genomgått gymnasiet. Du skall också ha konstnärliga kunskaper som motsvarar en grundutbildning i fri konst.

Ansökan: Sker genom att skicka in arbetsprover, projektbeskrivning, ett personligt brev samt ansökningsblankett.

Projektbeskrivning: Du som söker till konstnärsutbildningen ska bifoga en projektbeskrivning på max 1 A4.

Här ska du förklara vad det är du vill arbeta med och utveckla under året, vad du vill använda tiden till helt enkelt. t ex. teknik, tema eller målsättning. Tänk på att snäva av projktets omfattning - det ska vara tydligt definierat vilka dina mål är.

Personligt brev: Din ansökan ska också inkludera ett personligt brev med en kort berättelse om dig själv, varför du vill gå på konstskola och vad du har för mål med studierna.

Ansökningsblankett finner du här.

Glöm ej att bifoga personbevis och övriga merithandlingar.

Ansökan ska vara hos oss senast den 5 maj 2017. Skickas per post till:

Hjo folkhögskola, Lundbyvägen 12, 544 31 Hjo

Skicka digitalt till: lisa.edman.hjo@folkbildning.net

Varmt välkommen med din ansökan.

Man bekräftar sin antagning till skolan genom att betala en bekräftelseavgift på 400 kr.

OM KONSTSKOLAN
PRAKTISK INFORMATION

INTYG
Intyg om fullgjord utbildning utfärdas om den studerande varit närvarande i tillräcklig omfattning (minst 80 %) och tillgodogjort sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt.

AVGIFT
Undervisningen på folkhögskola är kostnadsfri. Administrativa avgifter och depositioner tillkommer, liksom egna kostnader för material samt längre och kortare studieresor. Externat- och basmaterialavgift uppgår till c:a 2 000:- per termin.

MATERIAL
I konstskolans grundkurser ingår visst basmaterial som du får använda för att prova på olika tekninker. Men det mesta av materialet som du använder i ditt arbete betalar du själv för. På skolan finns en liten materialshop där du kan införskaffa grundläggande material för arbete med teckning, måleri, skulptur och grafik. Skolan kräver inte att alla köper samma material eftersom att eleverna på skolan oftast arbetar på väldigt olika sätt.

STUDIERESOR
Under året gör vi ett antal kortare och längre studieresor för att titta på konst. Skolan står för en liten del av dessa kostnader, men det mesta betalar eleverna själva. Resmål och antalet resor bestäms i samråd med eleverna.

ANTAGNING TILL HÖST OCH VÅR
Vi har löpande antagning till dess att kurserna är fulla.

LOKALER OCH VERKSTÄDER

Konstskolan befinner sig i ett eget hus ca. 3 km från Hjo folkhögskola och internatet. Det är tio minuters cykelväg mellan konstskolan och folkhögskolan. Skolans lokaler är rymliga, moderna och ändamålsenliga. Dessutom är alla rum anpassade för rörelsehindrade. Eleverna har egen nyckel och tillgång till skolans lokaler dygnet runt.

Ateljéer
Skolan har plats för ca 25 elever. Ateljérummen är delade för en eller två elever. Du får därmed stort fysiskt svängrum för ditt skapande då du får gott om arbetsyta i din ateljé. Några av rummen är reserverade för elever med rörelsehinder.

Teckningssal
I salen hålls olika kurser och gemensam undervisning i olika tekniker. Här har vi också kroki och modellmåleri.

Grafikrum
Skolan har en väl utrustad grafikverkstad. Grafikavdelningen är miljöanpassad. Genom att använda nyare, så kallade NON TOXIC-grafiktekniker, kan även elever med luftvägsbesvär jobba med denna teknik. Bland våra tryckpressar har vi också en elektriskt höj- och sänkbar koppartryckspress.

Datasal
Datasalen är tillgänglig under skolans öppettider. Här finns åtta arbetsplatser med bredbandsuppkoppling. Du kan jobba med bildbehandling, video, illustration, animation, layout och webbdesign. Du kan också ta med egen dator och sitta här och jobba. I datasalen har vi även genomgångar, tittar på film, har kurser i digital bildbehandling m.m. Det finns också wifi på skolan.

Fotolab
Vi har ett komplett fotolab för svartvit framkalllning samt för fotobaserad grafik.

Fotoutrustning
Skolan har en studioutrustning i form av blixtar och en bra systemkamera med några olika objektiv. Detta möjliggör reprofotografering av konstverk med bilder av mycket god kvalitet som resultat. Dessa kan sedan användas till portfolio eller ansökningar. En kurs i avfotografering av konstverk, med efterföljande digital bildhandling ingår under året.

Bibliotek
Vi har ett litet men växande sortiment av konstböcker i vårt bibliotek.

Snickarverkstad
Här finns det utrymme och verktyg för att spänna upp duk, göra ramlister och utföra andra enkla snickarjobb.

Köket
Köket är en av våra samlingspunkter. Här har vi fika, samlingar och andra möten.

In English please
LINJELEDARE
Lisa Edman

Tel: 0503-323 24

MAILSnabblänkar

Grundutb.
konst

Concept art
& illustration

Konstnärligt
projektår
Praktisk infoAnsökan
InfobladELEVPROFIL
JACOB


ELEVPROFIL
LISA


ELEVPROFIL
MIKAELA
ELEVPROFIL
CHRISTOFFER


ELEVARBETEN
Galleri 2014
Galleri 2013
Galleri 2012
Galleri 2011

Galleri 2010

Galleri 2009
Galleri 2008
Galleri 2007
Galleri 2006

LÄS OM
Avgifter
Boende
Studieekonomi

ANSÖKAN
Blankett